AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tài sản nào sau đây thuộc trách nhiệm quản lí của nhà nước? 

  • A. Phần vốn do cá nhân, tổ chức đầu tư vào doanh nghiệp 
  • B. Phần vốn do cách doanh ngiệp nhà nước đầu tư vào nước ngoài
  • C. Phần vốn do các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam
  • D. Phần vốn do cá nhân, tổ chức gửi tiết kiệm trong ngân hàng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>