YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sức ép dân số tới cuộc sống dân số tăng nhanh dẫn đến:

  • A. Thừa lao động
  • B.

   Năng suất lao động giảm

  • C. Nghèo đói, mù chữ, xã hội phân hóa giàu nghèo
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA