• Câu hỏi:

  Để giảm bớt sức ép dân số tới tài nguyên cần phải: 

  • A. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số
  • B. Phát triển kinh tế
  • C. Nâng cao đời sống của người dân trong đới nóng sẽ có tác động tích cực tới tài nguyên và môi trường.
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC