YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự đa dạng và phong phú ở động vật thể hiện ở

  • A. Đa dạng về loài và phong phú về số lượng cá thể
  • B. Đa dạng về phương thức sống và môi trường sống
  • C. Đa dạng về cấu trúc cơ thể
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sự đa dạng và phong phú ở động vật thể hiện ở đa dạng loài, phong phú số lượng cá thể, phương thức sống và môi trường sống và cấu trúc cơ thể.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA