ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đa dạng động vật?

  • A. Động vật đa dạng về loài và phong phú về số lượng
  • B. Động vật chỉ đa dạng về loài
  • C. Động vật chỉ đa dạng về số lượng
  • D. Động vật có số lượng cá thể phong phú nhưng số lượng loài ít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự đa dạng và phong phú ở động vật thể hiện ở đa dạng loài, phong phú số lượng cá thể, phương thức sống và môi trường sống và cấu trúc cơ thể.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8968

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON