AMBIENT
 • Câu hỏi:

  songs/ greatly/ protest/ political/ social/ influenced/ young people/

  • A. His songs of greatly social and political protest influenced young people  in 1960s.
  • B. He was greatly influenced young people in the 1960s with his songs about the political and social protest.
  • C. His songs of political and social protest greatly influenced young in the 1960s.
  • D. He wrote songs of political and social protest greatly influenced young people in the 1960s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>