YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  song/ Blowin' in the Wind/ soon/ became/ released/ anthem/ civil rights movement/ 1962.

  • A. His song Blowin’ in the Wind became an anthem of the civil movement after being released soon in 1962.
  • B. In 1962, his song Blowin' in the Wind was released soon and became civil rights movement anthem.
  • C. In 1962, his song Blowin' in the Wind was released and soon became anthem of the civil rights movement.
  • D. His song Blowin’ in the Wind was soon released in 1962, and became anthem of civil rights movement.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>