ADMICRO
VIDEO
 • Choose the best option to make the correct sentence from the suggested word. 

  Câu hỏi:

  Bob Dylan/ musician/ who/ compose/ born/ American/ 1941/ Minnesota.

  • A. Bob Dylan, who is a composer and an American musician, was born in 1941 in Minnesota.
  • B. Bob Dylan is an American composer and musician who was born in Minnesota.
  • C. Bob Dylan an American composer and musician, who was born Minnesota in 1941.
  • D. Bob Dylan who is an American composer and musician was born in 1941 in Minnesota.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12282

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON