ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với các vùng khác trong cả nước, Bắc Trung Bộ là vùng

  • A. không chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam.
  • B. chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam mạnh nhất nước ta.
  • C. chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh nhất nước ta.
  • D. chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh nhất nước ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67527

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Địa lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF