ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là:

  • A. điều kiện địa hình.
  • B. trình độ thâm canh.
  • C. điều kiện đất đai và khí hậu.
  • D. truyền thống sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67528

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Địa lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON