ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với việc phát triển nghề cá ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

  • A. Hoạt động chế biến hải sản ngày càng đa dạng, phong phú.
  • B. Việc nuôi tôm hùm, tôm sú đang được phát triển ở nhiều tỉnh.
  • C. Tập trung đánh bắt gần bờ, hạn chế việc đánh bắt xa bờ.
  • D. Sản lượng cá biển chiếm phần lớn sản lượng thủy sản của vùng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67531

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Địa lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON