YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số nào sau đây:

  • A. Độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung
  • B. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung
  • C. Độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung
  • D. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5357

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF