AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một quần thể chim sẻ có số lượng cá thể ở các nhóm tuổi như sau:

  - Nhóm tuổi trước sinh sản: 53 con/ha
  - Nhóm tuổi sinh sản: 29 con/ha
  - Nhóm tuổi sau sinh sản: 17 con/ha

  Biểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào?

  • A. Vừa ở dạng ổn định vừa ở dạng phát triển.
  • B. Dạng phát triển.
  • C. Dạng giảm sút.    
  • D. Dạng ổn định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>