AMBIENT
 • Câu hỏi:

  She taught in a school for the deaf and the dumb.

  • A. people who are unable to see
  • B. people who have a bad memory
  • C. people who are mentally ill
  • D. people who are unable to hear and speak

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>