AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Many people lost their home in the Earthquake. The government is trying to establish more shelters to care for ………………

  • A. the childless
  • B. the homeless
  • C. the blind
  • D. the deaf

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>