AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Because of the _______in our company, the accountants can save a lot of time working with figures every month.

  • A. computer
  • B. computerize
  • C. computerization
  • D. computation

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>