AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau khi Rô-ma bị sụp đổ các vương quốc mới được thành lập là: 

  • A. Ang-lô Xắc-xông, Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt
  • B.  Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt
  • C. Ang-lô Xắc-xông, Phơ-răng, Tây Gốt
  • D. Ang-lô Xắc-xông, Phơ-răng, Đông Gốt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>