YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Năm 476 Châu Âu diễn ra sự kiện gì?

  • A. Rô-ma bị diệt vong
  • B. Chế độ chiếm hữu nô lệ chấm dứt
  • C. Châu Âu bắt đầu thời kì phong kiến
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 12685

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA