• Câu hỏi:

  Đặc điểm kinh tế trong lãnh địa như thế nào?

  • A. Kinh tế tự cung tự cấp.
  • B. Mỗi lãnh địa là một đơn vị độc lập, chế độ phong kiến phân quyền.
  • C. Các lãnh chúa sống nhàn rỗi, xa hoa, họ bóc lột tô thuế và sức lao động của nông nô
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC