YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm kinh tế trong lãnh địa như thế nào?

  • A. Kinh tế tự cung tự cấp.
  • B. Mỗi lãnh địa là một đơn vị độc lập, chế độ phong kiến phân quyền.
  • C. Các lãnh chúa sống nhàn rỗi, xa hoa, họ bóc lột tô thuế và sức lao động của nông nô
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12687

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA