AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau khi lọc theo yêu cầu thì dữ liệu trong cột được lọc đó sẽ thay đổi thế nào?

  • A. Sẽ được sắp xếp tăng dần
  • B. Sẽ được sắp xếp giảm dần
  • C. Dữ liệu được giữ nguyên theo vị trí ban đầu
  • D. Cả 3 đáp án trên đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA