AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong Excel, để sắp xếp danh sách dữ liệu giảm dần, em làm thế nào?

  • A. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút  trên thanh công cụ
  • B. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy​ nút  trên thanh công cụ
  • C. Nháy nút  trên thanh công cụ
  • D. Nháy​ nút ​ trên thanh công cụ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>