AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau đại thắng mùa xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?

  • A. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước.
  • B. ổn định tình hình chính trị-xã hội ở miền Nam.
  • C. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển nhanh nền kinh tế.
  • D. thống nhất đất nước về măt Nhà nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>