AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiến tranh phá hoại của Mĩ đã phá hủy hầu hết những cái mà nhân dân ta đã tốn biết bao công sức để xây dựng nên, làm cho quá trình sản xuất lớn bị chậm lại đến vài ba kế hoạch 5 năm. ”

  Nhận định trên đề cập đến hậu quả chiến tranh ở nơi nào của Việt Nam ?

  • A. Duyên hải Nam Trung Bộ.
  • B. Miền Nam.
  • C. Tây Nguyên.
  • D. Miền Bắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA