• Câu hỏi:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai các nước Tây Âu như thế nào? 

  • A. Bị tàn phá nặng nề
  • B. Kinh tế vẫn ổn định
  • C. Phát triển bình thường
  • D. Thu nhiều lợi nhuận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC