YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Năm 2005 EU có bao nhiêu quốc gia thành viên? 

  • A. 20
  • B. 25
  • C. 17
  • D. 32

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>