ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Rượu etylic và axit axetic đều tác dụng được với:

  • A. Na2CO3.
  • B. NaOH.
  • C. NaCl.
  • D. Na.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   

  Rượu etylic và axit axetic đều tác dụng được với kim loại Na

  2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

  2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2

  Đáp án cần chọn là D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 5690

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1