ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hợp chất hữu cơ X được điều chế bằng cách cho C2H4 phản ứng với nước có axit làm xúc tác. Vậy X là chất nào trong các chất sau :

  • A. CH3COOH
  • B. C3H7OH
  • C. C2H5OH
  • D. CH3OH
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  C2H4(k) + H2O(l)  →  C2H5OH (môi trường axit)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 5695

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1