AMBIENT
 • Câu hỏi:

  rivers/ streams/ seas/ dirtied/ activities/ land.

  • A. Rivers, streams, and seas is being dirtied by activities on land.
  • B. Rivers, streams, and seas are being dirtied by activities on land.
  • C. Rivers, streams, and seas is being dirtied by land activities.
  • D. Rivers, streams, and seas are being dirtied activities on land.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>