AMBIENT
 • Câu hỏi:

  plants/ species/ many/ animals/ be/ danger/ extinction.

  • A. Many species of plants and animals are in danger of extinction.
  • B. Many species of plants and animals are danger of extinction.
  • C. Many plants and animals were in danger of species extinction.
  • D. Species of plants and animals are in many danger of extinction.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>