• Câu hỏi:

  erosion/ soil/ result/ when / forests/ cut/ carelessly.
   

  • A. Soil erosion results when forests are cut carelessly.
  • B. When soil erosion results, forests are cut down carelessly.
  • C. When forests cut carelessly, soil erosion results.
  • D. Soil erosion results when forests are cut down carelessly.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC