ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Qui trình lắp mạch điện bảng điện:

  • A. Vạch dấu, khoan lỗ bảng điện, lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện, nối dây mạch điện, kiểm tra
  • B. Vạch dấu, khoan lỗ bảng điện, nối dây mạch điện, lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện, kiểm tra
  • C. Khoan lỗ bảng điện, vạch dấu, nối dây mạch điện, lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện, kiểm tra
  • D. Khoan lỗ bảng điện, vạch dấu, lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện, nối dây mạch điện, kiểm tra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11089

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON