YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bảng điện là một phần của mạng điện trong nhà. Trên bảng điện thường lắp thiết bị nào?

  • A. Thiết bị đóng cắt
  • B. Thiết bị bảo vệ
  • C. Thiết bị lấy điện của mạng điện
  • D. Tất cả các thiết bị trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>