YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Qua cây phát sinh giới động vật, em biết được điều gì:

  • A. Biết được số lượng loài nhiều hay ít, mối quan hệ họ hàng  giữa các nhóm động vật
  • B. Biết cây sinh ra giới động vật
  • C. Biết được nguồn gốc chung
  • D. Cho biết số lượng loài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81052

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON