YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có chai mông lớn, túi má lớn, đuôi dài, sống theo đàn là đặc điểm của

  • A. khỉ          
  • B. tinh tinh 
  • C. gorila         
  • D. đười ươi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81056

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON