YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương trình \({\log _3}({x^2} - 6) - {\log _3}(x - 2) = 1\) có tập nghiệm là:

  • A. \(T = {\rm{\{ }}0;3\} \)
  • B. \(T = \emptyset \)
  • C. \(T = {\rm{\{ }}3\} \)
  • D. \(T = {\rm{\{ }}1;3\} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49816

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA