• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = {\log _a}x\), với \(0 < a \ne 1\). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

  • A. Nếu \(0 < a < 1\) thì hàm số đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\)
  • B. Nếu \(a>0\) thì hàm số đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\)    
  • C. Tập xác định của hàm số là \(R\)
  • D. Đạo hàm của hàm số là \({y^/} = \frac{1}{{\ln {a^x}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC