YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = {\log _a}x\), với \(0 < a \ne 1\). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

  • A. Nếu \(0 < a < 1\) thì hàm số đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\)
  • B. Nếu \(a>0\) thì hàm số đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\)    
  • C. Tập xác định của hàm số là \(R\)
  • D. Đạo hàm của hàm số là \({y^/} = \frac{1}{{\ln {a^x}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 49919

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA