ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục lơn bằng 8, độ dài trục nhỏ bằng 6 là:

  • A. \(\frac{{{x^2}}}{{64}} + \frac{{{y^2}}}{36} = 1\)
  • B. \(\frac{{{x^2}}}{{16}} - \frac{{{y^2}}}{9} = 1\)
  • C. \(\frac{{{x^2}}}{{9}} + \frac{{{y^2}}}{16} = 1\)
  • D. \(\frac{{{x^2}}}{{16}} + \frac{{{y^2}}}{9} = 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo bài ra ta có độ dài trục lớn 2a = 8 => a = 4, độ dài trục nhỏ 2b = 6 => b = 3 nên phương trình chính tắc của elip là \(\frac{{{x^2}}}{{16}} + \frac{{{y^2}}}{9} = 1\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46469

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF