YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương pháp sản xuất thuốc kháng sinh nào thường được dùng trong thực tiễn?

  • A. Nuôi cấy nấm để chiết lấy dịch tiết của chúng trong môi trường nuôi cấy và tinh chế để tạo ra kháng sinh.
  • B. Ứng dụng công nghệ gen để sản xuất.
  • C. Đáp án A và B
  • D. Đáp án A hoặc B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Có 2 phương pháp sản xuất thuốc kháng sinh thường được dùng trong thực tiễn:

  • Nuôi cấy nấm để chiết lấy dịch tiết của chúng trong môi trường nuôi cấy và tinh chế để tạo ra kháng sinh.

  • Ứng dụng công nghệ gen để sản xuất.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 14617

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA