AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bước thứ 2 trong quy trình sản xuất văc xin lở mồm long móng thế hệ mới là gì ?

  • A. Tạo ADN tái tổ hợp
  • B.  Cấy ghép ADN tái tổ hợp vào TB nhận ( VK)
  • C. Dùng enzim cắt lấy đoạn gen.
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Dùng enzim cắt lấy đoạn gen.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA