AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có mấy phương pháp sản xuất thuốc kháng sinh trong thực tiễn?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. Không có đáp án đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Có 2 phương pháp sản xuất thuốc kháng sinh trong thực tiễn: PP truyền thống và PP hiện đại

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA