ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phép lai dưới đây tạo ra ở con lai F1 có hai kiểu hình (nếu tính trội là trội hoàn toàn)?

  • A. P: AA x AA
  • B. P: aa x aa
  • C. P: AA x Aa
  • D. Aa x aa
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nếu tính trội là trội hoàn toàn

  AA x AA

  → 100% AA (1 kiểu hình)  

  P: aa x aa

  → 100% aa (1 kiểu hình)  

  P: AA x Aa

  → 50% AA : 50% Aa (1 kiểu hình)  

  P: Aa x aa

  → 50% AA : 50% aa (2 kiểu hình)  

  → Đáp án: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 8414

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1