ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phép lai dưới đây tạo ra ở con lai F1 có hai kiểu hình (nếu tính trội là trội hoàn toàn)?

  • A. P: AA x AA
  • B. P: aa x aa
  • C. P: AA x Aa
  • D. Aa x aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nếu tính trội là trội hoàn toàn

  AA x AA

  → 100% AA (1 kiểu hình)  

  P: aa x aa

  → 100% aa (1 kiểu hình)  

  P: AA x Aa

  → 50% AA : 50% Aa (1 kiểu hình)  

  P: Aa x aa

  → 50% AA : 50% aa (2 kiểu hình)  

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8414

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON