ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ 100% kiểu hình lặn? 

  • A. AA x AA
  • B. AA x aa
  • C. aa x AA 
  • D. aa x aa
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  AA x AA → 100%AA

  AA x aa → 100%Aa

  aa x AA → 100%Aa

  aa x aa → 100%aa

  ⇒ Đáp án: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 124539

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1