AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: NaOH, HCl, Br2, (CH3CO)2O, Na, NaHCO3, CH3CH2OH, HNO3?

  • A. 4.
  • B. 6.
  • C. 5.
  • D. 7.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  NaOH; Br2; (CH3CO)2O; Na; HNO3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>