AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau về phenol không đúng?

  • A. ở điều kiện thường phenol rất ít tan trong H2
  • B. Phenol vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch Br2
  • C. Trong công nghiệp phenol được tạo ra khi oxihóa cumen
  • D. phenol phản ứng với CH3COOH tạo ra este

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  D sai. Phenol không phản ứng được với CH3COOH

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>