ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho m gam hỗn hợp gồm phenol (C6H5OH) và rezoxinol (1,3-đihiđroxibenzen) tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch brom 1,5M (lượng tối đa) thu được 67,48 gam kết tủa. Giá trị của m là?

  • A. 10,2
  • B. 20,08
  • C. 30,6
  • D. 20,4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  C6H5OH + 3Br2 → HOC6H2Br3 + 3HBr
    x       →    3x        →   x
  C6H4(OH)2 + 3Br2 → (HO)2C6H1Br3  +3HBr
     y       →      3y                 y
  ⇒ \(n_{Br_{2}}\) = 3x + 3y = 0,6 mol
  mkết tủa = 331x + 347y = 67,48g
  ⇒ x = 0,12; y = 0,08 mol
  ⇒ m = 20,08g

  ADSENSE

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 17440

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)