YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O2 chứa vòng benzen. Biết rằng 1 mol X phản ứng vừa đủ với 2 mol NaOH. Số đồng phân của X thỏa mãn là:

  • A. 6.
  • B. 4.
  • C. 5.
  • D. 7.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các công thức cấu tạo thỏa mãn là:

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17435

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON