• Câu hỏi:

  Phát triển giáo dục là sự nghiệp của

  • A. Nhà nước và của toàn dân
  • B. Đảng và Nhà nước
  • C. Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • D. Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC