YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta là

  • A. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài
  • B. Nâng cao chất lượng, hiệu của giáo dục và đào tạo
  • C. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa
  • D. Nâng cao hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta là nâng cao chất lượng, hiệu của giáo dục và đào tạo.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15062

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON