ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đa dạng hóa các loại hình trường lớp và các hình thức giáo dục là nội dung cơ bản của phương hướng nào dưới đây?

  • A. Mở rộng quy mô giáo dục
  • B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục
  • C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
  • D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đa dạng hóa các loại hình trường lớp và các hình thức giáo dục là nội dung cơ bản của phương hướng xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15069

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON