ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Nhà nước tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm

  • A. Tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới
  • B. Mở rộng quy mô giáo dục
  • C. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục
  • D. Mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhà nước tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE